Directions EMEA i Poznan

10696302_799655813431858_4514722701242315577_n

Vi är åter från Directions EMEA i Poznan, vilket är Microsoft Dynamics NAV Partnernätverkets årliga konferens. I år deltog 1100 delegater vilket gör Directions EMEA till den största mötesplatsen för Dynamics NAV.

Vi är fulla med intryck och inspiration hur framtidens affärsystem kommer se ut, och Microsoft har något stort på gång.

Man ser affärssystemet som en del i ett företagssystem integrerat med O365, Dynamics CRM, Power BI eller de onlinetjänster eller de appar man behöver.

-”IN O365 ON AZURE WITH SERVICES” är Microsoft nya ledord.

En av de nya onlinetjänsterna I NAV 2015 är Bankfilskonvertering  för in- och utbetalning i mer än 25 olika länder.

Vi fick också se den nya app klienten för Dynamics NAV 2015 som man kan installera på Apple Ipad, Android tablet, eller en Windows Surface, 7” eller större.

Några partners har redan börjat leverera Dynamics NAV som en molntjänst med sina tillagda branschlösningar, vilket innebär att man snabbt och enkelt kan komma igång med systemet, och ansvaret för underhåll och uppgradering ligger hos partnern. Detta innebär att man framöver mera kommer köpa Dynamics NAV med en given funktionalitet, istället för att göra egna anpassningar.

Detta kommer naturligtvis ställa nya krav på systemet, ett exempel som visades var att man numera kan ändra layouten på försäljningsdokument per företag med Word, även det vanliga rapportformatet RDL fungerar på alla andra rapporter.

Naturligtvis kommer man även fortsättningsvis kunna köpa och installera Dynamics NAV för att installera lokalt eller hos hostingpartner. Idag sälj ca 60 % av alla Dynamics CRM system som onlinetjänst, och 40 % installeras lokalt. Andelen som väljer att köra det online ökar stadigt.

Bilder från konferensen hittar du på Directions EMEA’s facebook sida.

NAV 2015 – lanserat

2014-10-06 11-38-19

Senaste version av Dynamics NAV är lanserad. NAV 2015.

Microsoft har gjort en rad förbättringar i senaste versionen. Några av förbättringarna är:

Användargränssnittet
Fortsatt arbete med att förbättra och förenklare användarens upplevelse. I NAV 2015 har vi fått nya ikoner i aktivitetscentrum som nu kan visa värden och färgkodad status. Menyerna anpassar sig automatisk efter användarens behörighet, och inte bara efter licensen som tidigare. Ett 60-tal nya sidor med förenklat gränssnitt har tagits fram för mindre företag, eller användare som behöver se begränsad information. * markera fält som måste fyllas i. Enklare kunna skicka dokument som PDF via mail.

Rapporter
Helt ny möjlighet att kunna anpassa dokument med hjälp av Word, och dess editeringsfunktioner.

Tablet klient

Nu finns en Dynamics NAV klient för Android, Ipad och Microsoft surfplattor. Gränssnittet stödjer touch, och fungerar från enhet från 7″. Finns att ladda ner på Windows Store, Apples Store eller Google Play.

Funktioner

Nytt stöd för in och utgående betalningsflöden och kommunikation med banker i 25 länder.

Nytt Rapidstart verktyg för att förenkla uppgradering av kod och data.

Kommande är stöd för Microsoft Social Listning, som ger dig värdefull insikt och information ifrån de social medierna.

Ny portal!

Dynamicsforum.se har funnit  på nätet sedan April 2006. Först som ett diskussionsforum för Microsoft Dynamics användare. Senaste åren har dock forumet varit inaktivt.

Vi har därför valt att göra om dynamicsforum.se till en blogg med nyheter och information kring Microsoft Dynamics produkter.

Målsättningen är att dynamicsforum.se kommer vara den bästa oberoende svenska sajten för Microsoft Dynamics.

1 2 3