Dynamics forum Blogg

Julkalender 2020 – 11 December

Funderar du på vad som finns under granen 🎄🎁?Eller vill du veta vad som finns i Business Central?Med sidinspektion kan du se vad som finns bakom en sida. Inspektera sidor i Business Central: https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/across-inspect-page

Julkalender 2020 – 9 December

Vill du förenkla underhåll och inmatning av data i Business Central? Jag visar hur kan du redigera data direkt i Excel. Mer information om rediger i Excel finns på: https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/across-work-with-excel Vill du ha mera...