Julkalender 2020 – 16 December

Enkelhet och användarvänlighet är A och O i Business Central. 

En ny funktion som kom i oktober releasen, Business Central 2020 Wave 2 är journalkontroll, som gör det ännu enklare att se att redovisingsjournalen balanserar.

Kontrollera ekonomiska journaler i bakgrunden: https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/check-financial-journals-background

Så här jobbar man med journaler i Business Central: https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/ui-work-general-journals

Du gillar kanske också...