Dynamics CRM 2015

dynamicscrm

Microsoft har meddelat att den nya versionen av Dynamics CRM 2015 kommer att finnas allmänt tillgänglig i december 2014.

Nya möjligheter i denna version, är möjligheter att tala och lyssna  via integration med Cortana, den intelligenta personliga assistent i Windows Phone. Det fungerar också med Apples Siri.

Med Cortana, kommer användarna att kunna ställa in möten och påminnelser; Sök efter kontakter, konton och aktiviteter; visa kundlistor; och skapa nya kundregister allt med röstkommandon.

Microsoft Dynamics CRM 2015 kommer också att innefatta en förstärkt flödeslogik för komplexa scenarier, närarealtidsberäkningar och presentation av affärsinformation.

Microsoft är också att lägga till nya bransch mallar för ett antal specifika branscher, såsom finansiella tjänster, detaljhandel, offentlig sektor, tillverkning och professionella tjänster. Tjugosju mallar kommer att finnas tillgänglig i slutet av 2014.

Microsoft introducerade också en ny uppdatering till Microsoft Dynamics AX, ERP-lösning som utnyttjar kraften i molnet. Den senaste uppdateringen möjliggör för företag att kombinera alla fördelar med Microsoft Dynamics AX och Microsoft Azure i full end-toend molnlösning.

Ta en titt på den här videon om den nya Cortana och Dynamics CRM.

 

Du gillar kanske också...